žirgelis


žirgelis
žirgẽlis sm. (2) K, , , NdŽ, 1. ppr. pl. LEXV525 stogo galų pagražinimas (sukryžiuotos žirgų galvos): Dvynių kulto ypatybės atsispindi ir lietuviškuose stogų žirgeliuose, tiksliai atitinkančiuose latviškuosius Kurše, kur jie turi žirgų galvų pavidalą . Jis šypsosi iš svirnelio kraigo žirgelių, kurie lėkė į priešingą pusę nė kaip negalėdami atsiplėšti vienas nuo kito V.Aln. Klaipėdos krašto kaimų trobesiai dažnai būdavo papuošti grakščiais žirgeliais . Ant tavo stogo ąžuolo žirgeliai B.Braz. Ant kraigo žirgelio nutūpė balandis .Gs dvišaka verpstė. 2. Sut, Rtr, LEXXXV359 ketursparnis, plėšrus, prie vandens gyvenantis vabzdys, laumžirgis, avižė (Libellula): Rytprūsius užplūdo milžiniški žirgelių pulkai Kel1934,37. Žirgẽlis – vabzdys, turintis keturis sparnus, lakstąs pavasarį Dkš. Arti Tilžės … kiemuose praėjusią pėtnyčią pasirodė labai dideli žirgelių (libelių) spiečiai Kel1937,43. Žirgẽliai skraido [prie prūdo] ar prieš kokį orą Kpč. Upeliniai žirgeliai (Gomphidae) . Žirgeliai skraido bemaž visą vasarą, dažniau šiltomis, saulėtomis dienomis prie vandens telkinių, miškų aikštelėse, pakelėse ir kt. . Prieš saulės patekėjimą ir nusileidimą žirgeliai neskraido, o tupi krūmuose . Žirgelių lervos gyvena ir medžioja balų, tvenkinių, ežerų dugne sp. Vandens žirgelis praskrisdamas papilve užkliudė vandenį A.Rūt. Lėputis, atrodė, ne tiek krimtosi dėl savo draugų, kiek dėl to, kad per sąmyšį nuskrido žirgelis K.Saj. Žalieji žirgeliai (laumės žirgai) gaudo ir bites, kai šios lekia vandens parsinešti J.Krišč. Vėjarodis buvo panašus į gaidį, bet iš tikro ne gaidys, o žirgelis su keturiais sparniukais . 3. žiogas: Štai po jūsų kojų čirškia be atsilsio žirgeliai Vrp1889,3. Karpą reik duot nukąst didžiajam lauko žirgeliui LTR(Vlkv). Pagauk tą mėlynsparnį žirgẽlį Alk. 4. žr. 2 žirginys 1: Žmonės rinkdavo medžių žirgelius ir spurgas J.Aist. 5. L62,373 įrankis batui numauti. 6. bot. gyslotis, gaidukas (Plantago): Mes žirgẽliais kertam (žaidžiant kapojamasi jų žiedkočiais) Grš. 7. PolŽ153 svarstyklių pasvarėlis.
◊ laũmės (laumė̃s ) žirgẽlis NdŽ laumžirgis: Mėlynasis laumės žirgelis (Aeschra grandis) .
perkū́no žirgẽlis žiogas: Dar prisidėjo ir varliški niuansai, ir perkūno žirgelių, svirpliukų čirpavimas sp.
vélnio žirgẽlis laumžirgis: Kregždės minta visokiais vabzdžiais: musėm, velnio žirgẽliais, vabaliukais Blnk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • žirgelis — žirgẽlis dkt. Kai̇̃ kuriõs žirgẽlių rūšys įrašýtos į Lietuvõs Raudónąją knỹgą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • amūrinis žirgelis — statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Hemibarbus labeo angl. Amur barbel; skin carp rus. белый конь; конь губарь ryšiai: platesnis terminas – ūsoriai žirgeliai …   Žuvų pavadinimų žodynas

  • ūsorius žirgelis — statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Hemibarbus barbus angl. skin carp; spotted barbel rus. конь барбус ryšiai: platesnis terminas – ūsoriai žirgeliai …   Žuvų pavadinimų žodynas

  • ilgasnukis žirgelis — statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Hemibarbus longirostris angl. long snouted barbel rus. длиннорылый конь ryšiai: platesnis terminas – ūsoriai žirgeliai …   Žuvų pavadinimų žodynas

  • dėmėtasis žirgelis — statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Hemibarbus maculatus angl. spotted barbel rus. пёстрый конь; пятнистый конь ryšiai: platesnis terminas – ūsoriai žirgeliai …   Žuvų pavadinimų žodynas

  • žirgas — žìrgas sm. (3) Sch146,178, KBII54, KII108,134, K, Rtr, NdŽ, KŽ, ZtŽ, žir̃gas (4) J, RŽ, NdŽ, Lz, Dv; SD159, R, R276, MŽ370,467, D.Pošk, Sut, I, N, L, LL211, ŠT184,193, ŽŪŽ106 1. gražus jojamas arklys: Bėras, ristas žìrgas DŽ. Sportinis žìrgas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žvengti — žvengti, ia, ė KBII150, K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; Q162, SD142,161, SD330, R, R402, MŽ, MŽ541, D.Pošk, S.Dauk, Sut, N, M, LL218 1. intr. Nmč, Aps leisti tam tikrą skardų balsą (apie arklius): Arklys, pasilikęs vienas, žvengia J. Pamato mane ir žvengia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžvengti — 1. intr. S.Dauk, K, Š, KŽ žvengiant atbėgti: Atlėkė, atžvengė kumelys DŽ. Ogi kad atlekia, kad atžvengia, kad atprunkščia žirgas, kad kaip po mėnesiu gražumas – viskas žėri, blizga BsPII119(Srd). Tai atjoja bernelis puikuonėlis, tai atžvengia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mandrus — mandrùs, ì adj. (4) žr. mandras: 1. [K] Jis toks mandrus – su juo nesusikalbėsi Mlt. Jis dedasi didžiai mandrus, tarsi jam visas svietas priklauso Klp. Ok, mergytė, ok, jaunoji, nebūk labai mandri JV290. Par puikus žentelis, mandrus žirgelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žvinguoti — žvinguoti, uoja, ãvo žr. žvingauti 1: Žirgelis žvinguoja žalioj pievelėj, žiedelis blizguoja baltoj rankelėj LTR(Slk). Žvinguoja žirgelis in pūdymelio, rūdyja žiedelis in rūdymelio (d.) Tvr. O jo žirgai juodbėrėliai stainioje žvinguoja (d.) Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language